OM MALMÖ ASYLBYRÅ

År 2016 grundades Malmö Asylbyrå med särskild inriktning på migrationsrätt. Byrån bildades med grundvärderingen om alla människors lika värde.

 

Med hjälp av byråns engagerade jurister och deras expertis har vi nu kunnat utvidga våra rättsområden till att omfatta LSS-ärenden samt även åta oss uppdrag som målsägandebiträde.

 

För oss på Malmö Asylbyrå är ideellt arbete väldigt viktigt för att kunna ge tillbaka och därför arbetar vi även med Pro bono-fall i mån av tid.

 

Vårt team består av kompetenta och erfarna jurister, som du kan förvänta dig värme, respekt och förståelse av. Din kamp är vår sak!

 

Kontakta gärna oss kostnadsfritt för mer information.

Malmö Asylbyrå AB

Gustav Adolfs Torg 43

211 39 Malmö

Org: 556938-6302

 

info[at]malmoasylbyra.se

+46 (0) 40 - 491 491