Medarbetare

PATRIK GUNNARSSON

Jurist

+46 (0) 723 66 00 33

patrik.gunnarsson[at]malmoasylbyra.se

+46 (0) 40 654 02 68

Språk:

Svenska och engelska

 

Verksamhetsområden:

Migrationsrätt

 

Utbildning:

Magisterexamen inom EU-rätt, 1995

Jur. kand. vid Lunds Universitet, 1994

 

Erfarenhet:

Verksam vid Malmö Asylbyrå sedan 2016

Bedrivit egen juridisk verksamhet, 2014-2016

Ekonom och jurist vid Europakontoret i Skåne AB, 2011-2013

Juridisk rådgivning åt allmänheten (Eurojus) vid

Europeiska kommissionens representation i Sverige, 2002-2008

Initiativ och framtagande av lagboken

”EU-Karnov – EU:s rättsakter med kommentarer”, 1997-1998

ELLINOR SVENSSON

Jurist

+46 (0) 708 923 766

ellinor.svensson[at]malmoasylbyra.se

+46 (0) 40 654 02 68

Språk:

Svenska och engelska

 

Verksamhetsområden:

Migrationsrätt, åtar sig uppdrag som målsägandebiträde

 

Utbildning:

Jur. kand. vid Stockholms Universitet, 2013

 

Erfarenhet:

Verksam vid Malmö Asylbyrå sedan 2016

Bedrivit egen juridisk verksamhet, 2014-2016

Juridisk premiumrådgivare vid Lawline AB, 2014-2016

Verksam som bolagsjurist i Östersund, 2014-2014

Tariq Hidayat

Jur. stud.

+46 (0) 721 846 846

tariq.hidayat[at]malmoasylbyra.se

+46 (0) 40 654 02 68

Språk:

Svenska, engelska och dari

 

Utbildning:

Jur. kand. vid Lunds Universitet, 2014-pågående

 

Erfarenhet:

Verksam vid Malmö Asylbyrå sedan 2016

Juridikcentrum, 2016-2017

Juristjouren, 2015-2016

KIMIA ALEMTAR

Jur. stud.

+46 (0) 729 878 777

kimia.alemtar[at]malmoasylbyra.se

+46 (0) 40 654 02 68

Språk:

Svenska, engelska och farsi (persiska)

 

Utbildning:

Jur. kand. vid Lunds Universitet, 2014 - pågående

 

Erfarenhet:

Verksam vid Malmö Asylbyrå sedan 2017

Volontärarbetare på Malmö mot Diskriminering, 2016–pågående

Malmö Asylbyrå AB

Gustav Adolfs Torg 43

211 39 Malmö

Org: 556938-6302

 

info[at]malmoasylbyra.se

+46 (0) 40 - 491 491